Càrrega immediata

La diferència clau entre implants tradicionals i els de càrrega immediata rau en el disseny de l'implant. Un implant tradicional és com un cargol. El disseny de les espirals i els seus angles, permet als implants de càrrega immediata, suportar pressió un cop col·locats sense haver d'esperar que l'os cicatritzi al seu voltant, així el pacient no ha d'esperar fins a sis mesos per portar la seva pròtesi sobre implants. Els implants de càrrega immediata es van integrant mentre l'os cicatritza al voltant enfortint amb la càrrega. ÉS A DIR PODEM COL·LOCAR L'IMPLANT I LA DENT EN UNA SESSIÓ sempre que les condicions mèdiques i anatòmiques del pacient siguin adequades per a aquest tractament.